Яка інформація відображається у статусному рядку у вікні Excel?

В статусному рядку Excel міститься наступна інформація:

1. Інформація про поточну операцію (Готово; Ввод; Правка).

2. Дані про призначення кнопок на панелях інструментів Excel.

3. В Excel 97 та 2000 – індикатор у вигляді земної кулі під час роботи з мережею.

4. Результат виконання визначеної користувачем арифметичної операції над виділеними комірками (Сумма; Среднее; Количество значений; Количество чисел; Максимум; Минимум).

5. Індикатори режимів виділення / додавання (ВДЛ / ДОБ). Режим виділення працює подібно до натисненої клавіші Shift і дозволяє виділяти комірки, режим додавання – подібно до Ctrl, за його допомогою можна виділяти несуміжні комірки.

6. Покажчик режиму NUM. Режим NUM дозволяє використовувати додаткову цифрову клавіатуру для набору цифр.

7. Покажчик режиму FIX. Режим FIX автоматично розпізнає останні цифри числа, що вводиться як десятинні знаки (навіть якщо кома, що відділяє десятинні знаки від цілої частини числа, не була поставлена).